Основна дейност

  Дружеството извършва проектиране, производство и ремонт на метални конструкции, механизми, инструменти, резервни части, съоръжения, пресови метални изделия и свързаните с тях дейности по монтаж и обслужване.

  Фирмата притежава търговска марка “МЕТАЛПЛАСТ” за следните класове стоки и услуги:
  Основни дейности:
  Материално-техническа база и персонал: