Политика по качество: Напълно задоволяване изискванията на клиентите и спечелване на тяхното доверие.